ఈరోజే కార్తీక పౌర్ణమి ఈ కథ వింటే చాలు పాపాలన్నీ పోయి ఇక మీ ఇంట్లో అన్ని శుభాలే !

(642)

Leave a Reply