ఈ నంబర్ కనిపిస్తే మీరు మామూలు వ్యక్తి కాదు. కనిపిస్తే కామెంట్ చెయ్యండి అది సరియైనదో కాదో ఈ వీడియోలో చూడండి.

ఈ విడియోను..మీ ఫేస్ బుక్ గ్రూప్స్ లో, వాట్స్ యాప్ మరియు ఇతర షోషల్ మిడియాలో షేర్ చేయండి (620)

మీ ఇంట్లోని పూజగదిలో ఈ ఫోటో ఉంటే వేంటనే తీసేయండి లేదంటే ధనవంతుడు అయిన దరిద్రుడు అవుతాడు

laxmi maatha Pooja ఈ విడియోను..మీ ఫేస్ బుక్ గ్రూప్స్ లో, వాట్స్ యాప్ మరియు ఇతర షోషల్ మిడియాలో షేర్ చేయండి (4250)

దీపం ఇలా వెలిగిస్తే లక్ష్మి దేవి మీ ఇంట్లో అస్సలు ఉండదు అన్ని కష్టాలే ఒక్కసారి ఏమిటో తెలుసుకోండి

ఈ విడియోను..మీ ఫేస్ బుక్ గ్రూప్స్ లో, వాట్స్ యాప్ మరియు ఇతర షోషల్ మిడియాలో షేర్ చేయండి. (508)

ఈ రోజు నుండి పౌర్ణమి లోపు అంటే ఆగస్ట్ 15 వరకు ఎవరైతే మర్చిపోకుండా ఈ మంత్రం చదువుతారో వారికీ డబ్బే

ఈ విడియోను..మీ ఫేస్ బుక్ గ్రూప్స్ లో, వాట్స్ యాప్ మరియు ఇతర షోషల్ మిడియాలో షేర్ చేయండి. (806)